معرفی بخش های مختلف بازیما

دربی سیارات

دربی سیارات

مهر ۲۸, ۱۳۹۷

مسابقه پرتاپ دارت

مسابقه پرتاپ دارت

مهر ۲۸, ۱۳۹۷

بازیهای تعاملی

بازیهای تعاملی

مهر ۵, ۱۳۹۷

عصب سنج

عصب سنج

مهر ۵, ۱۳۹۷

بازيهاي دنياي واقعيت مجازي

بازيهاي دنياي واقعيت مجازي

شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

شبیه ساز زمین لرزه

شبیه ساز زمین لرزه

شهریور ۴, ۱۳۹۷

دیرینه شناسی

دیرینه شناسی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

جانور شناسی

جانور شناسی

مرداد ۸, ۱۳۹۷

افلاک نما

افلاک نما

مرداد ۸, ۱۳۹۷

شبیه ساز پرواز

شبیه ساز پرواز

مرداد ۸, ۱۳۹۷

بدن انسان و انسان شناسی

بدن انسان و انسان شناسی

مرداد ۶, ۱۳۹۷

زمین شناسی

زمین شناسی

مرداد ۱, ۱۳۹۷

ماشین زمان

ماشین زمان

مرداد ۱, ۱۳۹۷

ورودی بازیما

ورودی بازیما

تیر ۳۰, ۱۳۹۷