پرتاب دارت یکی از جذاب ترین و پر هیجان ترین بازی های مجموعه شهر پروفسور بازیما می باشد. در این مسابقه بازیکنان در فواصل معین تعیین شده با یکدیگر به رقابت پرداخته و با توجه به برخورد دارت با سیبل، دستگاه به صورت اتوماتیک به شرکت کنندگان امتیاز می دهد. بسیاری از متخصصان علوم تربیتی بر این باورند که این بازی توان تمرکز را در مخاطبین افزایش داده و فواید بسیاری را برای استفاده کودکان و نوجوانان از این بازی مهیج توصیه می نماییم.

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!