سفر به تاریخ زمین در پارک علمی پروفسور بازیما

جهان چگونه به وجود آمده است؟
کهکشان راه شیری چگونه به وجود آمده است؟
منظومه خورشیدی ما چگونه به وجود آمده است؟
ماه و زمین چگونه به وجود آمده است؟

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!