بازی اعصاب سنج یکی از بازیهای خاطر انگیز و نوستالژیک برای همه ماست در این بازی میزان مهارت فرد، دقت، تمرکز و نیز توانایی ماهیچه ای فرد محک می خورد.بازی اینگونه است که یک حلقه فلزی را باید به گونه ای اطراف یک مدار فلزی حرکت دهیم که بین حلقه و مدار فلزی هیچ نوع اتصالی برقرار نگردد. این دستگاه دارای یک تایمر و سیستم هشدار امتیاز است و شرکت کنندگان در این مسابقه می بایست با توجه به دو آیتم حداقل زمان و حداقل میزان برخورد با هم رقابت نمایند. این بازی جذاب را به همه شما پیشنهاد مینماییم.

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!