از دیگر بازیهای جذاب و هیجان انگیز مجموعه بازی لگو زمین لرزه می باشد ، در این بازی شما با استفاده از خلاقیت خود اقدام به ساخت سازه هایی (خانه هایی) به وسیله لگو در زمان مشخص کرده و این دست ساخته ها را به وسیله شبیه ساز زمین لرزه در بوته ی ازمایش قرار می دهیم و در این دستگاه از یک ریشتر تا هشت ریشتر زمین لرزه شبیه سازی گردیده و مقاومت ساخته های شما در مقابل زمین لرزه محک می خورد ، هدف از این بازی تقویت کار گروهی و مشارکت در فعالیتها به همراه اشنایی با زمین لرزه ، چگونگی اندازه گیری بزرگی زمین لرزه ، امادگی در برابر زمین لرزه در زمان رخداد ، اشنایی با اصول مقدماتی ساخت سازه های مقاوم و ده ها نکته ارزشمند دیگر که ره گشای فردای فرزندانمان در مواجه با این بلای طبیعی است ، باید در نظر داشت که سرزمین ما ایران به دلیل شرایط خاص زمین شناسی از لرزه خیز ترین نقاط بر روی کره زمین است و هر چند سال شاهد رخداد زمین لرزه هایی مخرب در جای جای ایران هستیم ، باید در نظر داشت که مهم ترین راهکار در برابر زلزله اموزش تمامی افراد جامعه با این بلای ویران گر است و این اموزش از نخستین سالهای کودکی و برای تمامی اعضای جامعه ضروری می باشد.

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!