لایه های زمین مانند برگهای کتاب قطور تاریخ زمین است با جست جو و مطالعه این صفحات می توان به اثار و شواهدی از سرگذشت زمین دست یافت ، در این میان فسیل ها یا سنگواره ها همیشه راز الود و شگفت انگیز بوده اند و از گذشته های دور افسانه ها و خرافات زیادی را با خود به همراه داشته اند ، امروزه میدانیم که فسیل ها اثار و بقایای به جا مانده از زیست مندان گذشته زمین هستند و با مطالعه این شواهد می توان به رازهای زیادی دست یافت، بخشی از پارک علمی پروفسور بازیما به مجموعه سنگواره ها اختصاص یافته و گونه های زیادی از انواع فسیل های جانوری و گیاهی در این موزه به نمایش در امده است ، شما با دیدن این شواهد می توانید همانند یک دیرینه شناس به جست و جوی تاریخ و سرگذشت زمین بپر دازید و کشف کنید که سرزمین ما از گذشته دستخوش چه تغییرات شگرفی شده است، برای نخستین بار در ایران مولاژ فسیل دایناسور های گوناگونی در این موزه به نمایش درامده که شما میتوانید این جانوران شگفت انگیز را از نزدید مشاهده کنید .

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!