واقعيت مجازي يكي از آخرين دستيافته هاي تكنولوژيك بشر در سالهاي اخير است ، اين فناوري به اين گونه است كه مخاطب با قرار دادن عينك مخصوص واقعيت مجازي خود را در مكاني ديگر مي يابد مثلا با استفاده از اين فناوري انسان مي تواند به درون بدن سفركرده و يا به دنياي ديناسورها سري بزند ، ويا تجربه هاي هيجان انگيزي چون سقوط از آسمان خراش ، پرش از هواپيما را بيازمايد . بيش از سي بازي شگفت انگيز واقعيت مجازي را همچون شبيه ساز متحرك رانندگي ، شبيه ساز ترن ، دايناسور هاي خشمگين ، اتاق وحشت و ده ها بازي شگفت آور ديگر را تجربه كند ، واقعيت مجازي آنچنان بر مغز عمل كرده كه افراد در بسياري از موارد تفاوت دنياي حقيقي و مجازي را تميز نداده و مثلا با سقوط از آسمان خراش به زمين مي خورند و هيجان زيادي را تجربه مي نمايند ، ما شما را به ديدن و تجربه واقعيت مجازي دعوت مي كنيم .

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!