سفری شگفت انگیز به درون بدن انسان

حافظه چگونه شکل می گیرد؟
چرا رنگ چشم در انسانها متفاوت است؟
چگونه درد را حس می کنیم؟
چند درصد از بدن ما را اب تشکیل می دهد؟
بیشترین میزان انرژی را کدام قسمت از بدن مصرف میکند؟

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!