یوزپلنگ  ایرانی

قدیمی ترین نقش "یوزپلنگ  ایرانی" بر روی تکه سفالی از تپه باستانی قمرود در 20 کیلومتری شهر قم کشف شده که قدمت آن به 8 هزار سال میرسد و در موزه ملی ایران نگهداری میشود.