تکنولوژی ایرانیان برای تعیین نوروز در قدیم!

ایرانیان در قدیم از برج رادکان خراسان که تنها برج در دنیا با توانایی تعیین چهار فصل و سال‌های کبیسه است برای تعیین روز سال نو استفاده می‌کردند!